ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm VIETWATER 2022.

Hệ thống đăng ký tham quan trực tuyến đã đóng, vui lòng đăng ký tham quan trực tiếp tại triển lãm Ở ĐÂY và đến quầy đăng ký tại triển lãm để nhận thẻ đeo.

Triển lãm VIETWATER  2022 mở cửa từ 9:00 – 17:00, 09-11 tháng 11, 2022 tại Trung tâm triển lãm quốc tế SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, HCM.